Dyrektor Instytutu:

ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber

Dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów od 1982 r.; profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu; konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej archidiecezji warszawskiej; członek - założyciel Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; członek CEDAME (Conférence Européenne des Associations de Musique d'Église); przewodniczący Rady Artystycznej Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej; honorowy prezes Federacji Caecilianum, członek Zespołu Recenzentów półrocznika Liturgia Sacra Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Odznaczony przez papieża Jana Pawla II godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej, kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej.

Studiował w Warszawie (ATK, WMSD) i Rzymie (Pontificio Istituto di Musica Sacra). W latach 1970 – 1974 pracował jako organista w bazylice archikatedralnej w Warszawie; wykonywał recitale w 5 krajach Europy. W 1978 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wykładowca w Studium Muzyczno-Liturgicznym dla sióstr zakonnych w Aninie; w Seminarium OO. Jezuitów Bobolanum w Warszawie; w filii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Wilnie; w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; w Studium Organistowskim w Toruniu (jest jego organizatorem). Opublikował kilkadziesiąt artykułów poświęconych głównie muzyce liturgicznej. W latach 2002 – 2008 był proboszczem parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 1983 r. zorganizował Chór Archikatedry Warszawskiej, którym kierował przez 21 lat. Jako dyrygent chóru wykonał ok. 350 koncertów w 20 krajach, nagrał 8 płyt z polską muzyką religijną. Na początku lat 90-tych XX w. organizował Związek Chórów Kościelnych Caecilianum  i przez 10 lat był prezesem Zarządu Głównego. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej z udziałem wielu wybitnych wirtuozów organowych, śpiewaków, orkiestr, chórów (od 1988 r. odbyło się ponad 500 koncertów).

W Instytucie prowadzi wykłady i ćwiczenia z: historii muzyki kościelnej, liturgiki, chorału gregoriańskiego, cheironomii, harmonii, prawodawstwa muzyki liturgicznej, pieśni kościelnej.

Pedagodzy:

mgr Maria Bagińska

Urodzona w Warszawie, jest absolwentką stołecznej  Akademii Muzycznej. Pracowała jako organistka w parafii bł. Edwarda Detkensa w Warszawie oraz prowadziła zajęcia w Instytucie Szkolenia Organistów PWTW ( 1988 - 1989 ).

W latach 1987 - 1997 była nauczycielką w PSM I st. im. Juliusza Zarębskiego , od 1990 do 1995 r.  II dyrygentem Chóru Archikatedry Warszawskiej. W roku 1995 rozpoczęła pracę w Filharmonii Narodowej, gdzie pracowała koncertując do 2011 roku.

Od roku 2018 prowadzi w Instytucie klasę fortepianu.

dr Witold Błaszczyk

Artysta muzyk i pedagog. Absolwent dwóch wydziałów: Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie organów profesora Józefa Serafina, oraz Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury chóralnej profesora Andrzeja Banasiewicza w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Od 1984 r. prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, harmonii i organów w Instytucie Szkolenia Organistów. W roku 1999 w Akademii Muzycznej w Warszawie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuki muzycznej. Jako organista i kameralista wykonał ponad 350 koncertów w pięciu krajach Europy. Ratownik wodny, alpinista ze stopniem taternika samodzielnego, prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów. Odznaczony medalem Prymasa Polski Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu.

W Instytucie prowadzi zajęcia z organów, harmonii, dyrygentury chóralnej, chóru oraz harmonizacji pieśni kościelnych.


ks. mgr lic. Radosław Jurewicz

Ur. w Warszawie, w 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest absolwentem muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Instytucie prowadzi zajęcia z zasad muzyki oraz śpiewu liturgicznego.

mgr Tomasz Kalisz

Organista, muzykolog, kompozytor. Po ukończeniu studiów w Warszawie doskonalił umiejętności na mistrzowskich kursach interpretacji organowej pod kierunkiem m.in.: Guy Boveta, Zsigmonda Szathmary, Wolfganga Zerera, Jeana Regnery, Ludgera Lohmanna. W 1989 roku był stypendystą Międzynarodowej Akademii Muzyki Baroku w Les Andelys (Francja). Organista kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Prowadzi seminaria dotyczące wykonawstwa muzyki dawnej. Jako publicysta współpracował z pismami: Welcome, Studio, Ruch muzyczny, Muzyka 21, a także z katolickim radiem Józef (udział w cyklach audycji Eteryczna Akademia Sztuki oraz Musica in Ecclesia). Koncertował w wielu ośrodkach krajowych a także w Niemczech, Francji i Szwajcarii. Dokonał nagrań dla: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, rozgłośni katolickich, sieci NBC oraz firm fonograficznych. W roku 2006 ukazał się zbiór jego kompozycji opartych na tematach polskich pieśni kościelnych. Niektóre z nich nagrał na płycie A.M.D.G. wydanej w 2012 r. Odznaczony przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla kultury polskiej.

W Instytucie prowadzi zajęcia z organów, harmonii, kontrapunktu, form muzycznych, organoznawstwa oraz harmonizacji pieśni kościelnych.

mgr Katarzyna Kraszewska

Urodziła się w Warszawie. Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie fortepianu. Doskonaliła swoje umiejętności u wybitnych chopinistów i pedagogów (H. Czerny- Stefańska, A. Jasiński, J. Olejniczak, E. Indjic, D. Merlet, Dang Thai Son). Jest laureatką kilku konkursów krajowych i zagranicznych. Nagrała płytę z muzyką F. Chopina w Filharmonii Białostockiej oraz płytę do albumu: "Chopin. Nastroje kompozytora w fotografiach Tomka Sikory”.

Katarzyna Kraszewska posiada bogaty repertuar pianistyczny. Występuje w kraju i za granicą; wielokrotnie w Żelazowej Woli, rokrocznie pod Pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich. Koncertowała na Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Holandii i we Francji. Poza utworami Chopina najchętniej wykonuje utwory kompozytorów hiszpańskich oraz muzykę kameralną.

W Instytucie prowadzi zajęcia z fortepianu.

mgr Sławomir Kuczek

Absolwent wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Występował na scenie Teatru Muzycznego w Lublinie i jako solista w Zespole Pieśni i Tańca SCH w Warszawie. Śpiewał z zespołami: "Musica Mundana", "Musica Sacra". Jest założycielem Chóru "Canticum Sacrum" w Warszawie, założycielem i dyrygentem Zespołu "Con Forza" w Warszawie oraz współtwórcą i członkiem Zespołu " The Nine", z którym odbył tournee po USA. Koncertował w Polsce i w kilkunastu krajach na 5 kontynentach. W dorobku artystycznym ma nagrania płytowe oraz występy radiowe.

Obecnie pracuje jako organista w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach; jest reżyserem i kierownikiem artystycznym grupy kabaretowej "Zadra"w Aninie oraz prowadzi zajęcia muzyczne i teatralne przy Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

W Instytucie Szkolenia Organistów prowadzi  klasę fortepianu.

 

mgr Joanna Kuczewska

Dyrygent i pedagog. Jest załozycielką i dyrygentem chóru Spes in Deo w par. św. Zygmunta w Warszawie. W Instytucie prowadzi zajęcia z emisji głosu, metodyki prowadzenia zespołów wokalnych i chóru. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej.

mgr Anna Kurpińska

Wokalistka i pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (klasa śpiewu prof. Jadwigi Dzikówny) i studiów podyplomowych emisji głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Regularnie konceruje. Występowała m.in. w Kanadzie, Grecji, Włoszech, dokonała wielu nagrań dla TVP. Jest solistką Filharmonii im. R. Traugutta w Warszawie i jurorką różnych konkursów muzycznych. Występowała również w Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej. W Instytucie prowadzi zajęcia z emisji głosu. 

dr Paweł Miazga

Urodził się w 1978 r. w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Edukacji Muzycznej (Muzyka kościelna) Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi. Ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Sztuki PAN.

Jako organista współpracuje z kościołem SS. Wizytek w Warszawie oraz orkiestrą Sinfonia Viva, a jako autor artykułów i recenzent z kwartalnikiem kulturalnym Opcje.

W Instytucie prowadzi zajęcia z harmonii, organów, harmonii modalnej oraz harmonizacji pieśni kościelnych.

mgr Agnieszka Rybak

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Umiejętności doskonaliła na kursach organowych w Warszawie, Katowicach, Kamieniu Pomorskim, Krzeszowie, Soro (Dania), Alpe d'Huez ( Francja). Pracę pedagogiczną łaczy z licznymi recitalami i koncertami. Wykonała ponad 150 koncertów w kraju i za granicą (USA, Włochy, Niemcy, Rosja, Białoruś). Ma w swym dorobku nagrania na płyty CD i DVD (na organach w warszawskiej archikatedrze), w tym chętnie słuchaną i oglądaną Suitę Powstania Warszawskiego 1944. Z okazji Roku Chopinowskiego zagrała dwa Wielkie Koncerty Organowe w Chicago z ramienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Była jurorem w licznych konkursach chórów kościelnych. Współpracuje z wieloma solistami, chórami i orkiestrami. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej.

W Instytucie prowadzi zajęcia z organów, kształcenia słuchu oraz harmonizacji pieśni kościelnych.