Dyrektor Instytutu:

ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber

Dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów od 1982 r.; profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu; konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej archidiecezji warszawskiej; członek - założyciel Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; członek CEDAME (Conférence Européenne des Associations de Musique d'Église); przewodniczący Rady Artystycznej Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej; honorowy prezes Federacji Caecilianum, członek Zespołu Recenzentów półrocznika Liturgia Sacra Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Odznaczony przez papieża Jana Pawla II godnościa Kapelana honorowego Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej.

Studiował w Warszawie (ATK, WMSD) i Rzymie (Pontificio Istituto di Musica Sacra). W latach 1971 – 1974 pracował jako organista w bazylice archikatedralnej w Warszawie; wykonywał recitale w 5 krajach Europy. W 1978 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wykładowca w Studium Muzyczno-Liturgicznym dla sióstr zakonnych w Aninie; w Seminarium OO. Jezuitów Bobolanum w Warszawie; w filii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Wilnie; w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; w Studium Organistowskim w Toruniu (jest jego organizatorem). Opublikował kilkadziesiąt artykułów poświęconych głównie muzyce liturgicznej. W latach 2002 – 2008 był proboszczem parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 1983 r. zorganizował Chór Archikatedry Warszawskiej, którym kierował przez 21 lat. Jako dyrygent chóru wykonał ok. 350 koncertów w 20 krajach, nagrał 8 płyt z polską muzyką religijną. Na początku lat 90-tych XX w. organizował Związek Chórów Kościelnych Caecilianum  i przez 10 lat był prezesem Zarządu Głównego. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej z udziałem wielu wybitnych wirtuozów organowych, śpiewaków, orkiestr, chórów (od 1988 r. odbyło się ponad 500 koncertów).

W Instytucie prowadzi wykłady i ćwiczenia z: historii muzyki kościelnej, liturgiki, chorału gregoriańskiego, cheironomii, harmonii, prawodawstwa muzyki liturgicznej, pieśni kościelnej.

Pedagodzy:

dr Witold Błaszczyk

Artysta muzyk i pedagog. Absolwent dwóch wydziałów: Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie organów profesora Józefa Serafina, oraz Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury chóralnej profesora Andrzeja Banasiewicza w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Od 1984 r. prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, harmonii i organów w Instytucie Szkolenia Organistów. W roku 1999 w Akademii Muzycznej w Warszawie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuki muzycznej. Jako organista i kameralista wykonał ponad 350 koncertów w pięciu krajach Europy. Ratownik wodny, alpinista ze stopniem taternika samodzielnego, prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów. Odznaczony medalem Prymasa Polski Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu.

W Instytucie prowadzi zajęcia z organów, harmonii, dyrygentury chóralnej, chóru oraz harmonizacji pieśni kościelnych.


ks. mgr lic. Radosław Jurewicz

Ur. w Warszawie, w 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest absolwentem muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Instytucie prowadzi zajęcia z zasad muzyki oraz śpiewu liturgicznego.

mgr Tomasz Kalisz

Organista, muzykolog, kompozytor. Po ukończeniu studiów w Warszawie doskonalił umiejętności na mistrzowskich kursach interpretacji organowej pod kierunkiem m.in.: Guy Boveta, Zsigmonda Szathmary, Wolfganga Zerera, Jeana Regnery, Ludgera Lohmanna. W 1989 roku był stypendystą Międzynarodowej Akademii Muzyki Baroku w Les Andelys (Francja). Organista kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Prowadzi seminaria dotyczące wykonawstwa muzyki dawnej. Jako publicysta współpracował z pismami: Welcome, Studio, Ruch muzyczny, Muzyka 21, a także z katolickim radiem Józef (udział w cyklach audycji Eteryczna Akademia Sztuki oraz Musica in Ecclesia). Koncertował w wielu ośrodkach krajowych a także w Niemczech, Francji i Szwajcarii. Dokonał nagrań dla: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, rozgłośni katolickich, sieci NBC oraz firm fonograficznych. W roku 2006 ukazał się zbiór jego kompozycji opartych na tematach polskich pieśni kościelnych. Niektóre z nich nagrał na płycie A.M.D.G. wydanej w 2012 r. Odznaczony przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej.

W Instytucie prowadzi zajęcia z organów, harmonii, kontrapunktu, form muzycznych, organoznawstwa oraz harmonizacji pieśni kościelnych.

mgr Hanna Kotecka

Długoletni pedagog szkoły muzycznej II st. im. J. Elsbera w Warszawie. W Instytucie Szkolenia Organistów prowadzi zajęcia z fortepianu. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej.

mgr Katarzyna Kraszewska

Urodziła się w Warszawie. Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie fortepianu. Doskonaliła swoje umiejętności u wybitnych chopinistów i pedagogów (H. Czerny- Stefańska, A. Jasiński, J. Olejniczak, E. Indjic, D. Merlet, Dang Thai Son). Jest laureatką kilku konkursów krajowych i zagranicznych. Nagrała płytę z muzyką F. Chopina w Filharmonii Białostockiej oraz płytę do albumu: "Chopin. Nastroje kompozytora w fotografiach Tomka Sikory”.

Katarzyna Kraszewska posiada bogaty repertuar pianistyczny. Występuje w kraju i za granicą; wielokrotnie w Żelazowej Woli, rokrocznie pod Pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich. Koncertowała na Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Holandii i we Francji. Poza utworami Chopina najchętniej wykonuje utwory kompozytorów hiszpańskich oraz muzykę kameralną.

W Instytucie prowadzi zajęcia z fortepianu.

mgr Joanna Kuczewska

Dyrygent i pedagog. Jest załozycielką i dyrygentem chóru Spes in Deo w par. św. Zygmunta w Warszawie. W Instytucie prowadzi zajęcia z emisji głosu, metodyki prowadzenia zespołów wokalnych i chóru. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej.

mgr Anna Kurpińska

Wokalistka i pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (klasa śpiewu prof. Jadwigi Dzikówny) i studiów podyplomowych emisji głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Regularnie konceruje. Występowała m.in. w Kanadzie, Grecji, Włoszech, dokonała wielu nagrań dla TVP. Jest solistką Filharmonii im. R. Traugutta w Warszawie i jurorką różnych konkursów muzycznych. Występowała również w Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej. W Instytucie prowadzi zajęcia z emisji głosu. 

dr Paweł Miazga

Urodził się w 1978 r. w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Edukacji Muzycznej (Muzyka kościelna) Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi. Ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Sztuki PAN.

Jako organista współpracuje z kościołem SS. Wizytek w Warszawie oraz orkiestrą Sinfonia Viva, a jako autor artykułów i recenzent z kwartalnikiem kulturalnym Opcje.

W Instytucie prowadzi zajęcia z harmonii, organów, harmonii modalnej oraz harmonizacji pieśni kościelnych.

mgr Małgorzata Nemtusiak

Zasłużony pedagog muzyczny w kilku szkołach i przedszkolach, autorka obszernego artykułu nt. historii kształcenia organistów w Warszawie. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej. W Instytucie prowadzi zajęcia z fortepianu.

mgr Agnieszka Rybak

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Umiejętności doskonaliła na kursach organowych w Warszawie, Katowicach, Kamieniu Pomorskim, Krzeszowie, Soro (Dania), Alpe d'Huez ( Francja). Pracę pedagogiczną łaczy z licznymi recitalami i koncertami. Wykonała ponad 150 koncertów w kraju i za granicą (USA, Włochy, Niemcy, Rosja, Białoruś). Ma w swym dorobku nagrania na płyty CD i DVD (na organach w warszawskiej archikatedrze), w tym chętnie słuchaną i oglądaną Suitę Powstania Warszawskiego 1944. Z okazji Roku Chopinowskiego zagrała dwa Wielkie Koncerty Organowe w Chicago z ramienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Była jurorem w licznych konkursach chórów kościelnych. Współpracuje z wieloma solistami, chórami i orkiestrami. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za zasługi dla archidiecezji warszawskiej.

W Instytucie prowadzi zajęcia z organów, kształcenia słuchu oraz harmonizacji pieśni kościelnych.